The effortless locale, near the Outstanding “Wieliczka" Salt Mine, tends to make our hotel an outstanding base for trips to the centre of Cracow, which can be only a 15-minute generate away.It had been really nice, enjoyable, gentle and cozy. The tunes could have been much more serene, may be nice with some lounge songs or traditional spa tunes. … Read More


strona trójmiejskiego klubu sportowego motion zrzeszającego osoby trenujące parkour i freerunningwe exist to supply orphans with loving family members and life-offering treatment by mobilizing a movement of people and communities to like youngsters in will need.Cracow might feel very beautiful place for mother nature lovers. With this city you w… Read More


Oświadczam, że jestem świadom, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a moja zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna. Ponadto posiadam informacje o pełnej nazwie oraz adresie siedziby Spółki, celu zbierania danych, znanych oraz przewidywanych odbiorcach i kategoriach odbiorców danych i przysługującym mi prawie dostęp… Read More